Oferta

Świadczymy specjalistyczne usługi z dziedziny budownictwa. Do sfery naszej działalności należą trzy działy:

 1. Usługi inżynierskie: [ pokaż / ukryj ]
  • projektowanie architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne obiektów budownictwa powszechnego;
  • projektowanie instalacyjne – wod/kan, ciepło, gaz, wentylacja, klimatyzacja;
  • projektowanie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych;
  • opiniowanie i rzeczoznawstwo budowlane i instalacyjne;
  • kontrole okresowe budynków w pełnym zakresie.

 2. Instalacje elektryczne [ pokaż / ukryj ]
  projektowanie, montaż, remonty i eksploatacja instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych:

  • sieci elektryczne, zewnętrzne (kablowe i napowietrzne) NN, SN i oświetleniowe;
  • instalacje i sieci elektryczne wewnętrzne budownictwa powszechnego i przemysłowego:
   • zasilania, oświetlenia, inne odbiorcze,
   • sygnałowe: sterownicze, teletechniczne, teleinformatyczne, alarmowe, monitorowania, kontroli dostępu, antenowe, sygnalizacji pożaru;
  • rozdzielnie urządzenia i elektryczne NN i SN;
  • instalacje i urządzenia ochrony przed impulsem elektromagnetycznym:
   • ochrona odgromowa,
   • ochrona przeciwprzepięciowa,
   • ekwipotencjalizacja;
  • zasilanie awaryjne - agregaty prądotwórcze, akumulatornie, zasilacze bezprzerwowe (UPS);
  • instalacje i urządzenia ogrzewania elektrycznego;
  • oddymianie;
  • klimatyzacja;
  • prace pomiarowo - kontrolne, oceny techniczne instalacji i urządzeń, ekspertyzy techniczne.

 3. Montownia rozdzielnic elektrycznych NN: [ pokaż / ukryj ]
  • prefabrykacja rozdzielnic elektroenergetycznych i sterowniczych dla budownictwa powszechnego i przemysłowego;
  • wsparcie techniczne przy projektowaniu rozdzielnic.