Informacje o firmie

Oferując swoje usługi pragniemy zapoznać Państwa z naszą firmą:

Historia [ pokaż / ukryj ]

Firma Draber i S-ka Sp. j. z siedzibą w Jadwisinie gm. Serock, ul. Szkolna 41 powstała jako spółka cywilna dwojga wspólników: Tamary Draber i Jacka Konarskiego.
Działalność została podjęta w sierpniu 2000 roku, później nastąpiło przekształcenie w spółkę jawną. Pomimo stosunkowo krótkiej historii naszej firmy i trudnej sytuacji na rynku usług budowlanych, możemy poszczycić się względnie szerokim kręgiem Klientów z terenu Warszawy (w tym wielu stałych) i stałym wzrostem obrotów.
Większość zamówień pozyskujemy poprzez udział w przetargach publicznych lub konkursach ofert u sprawdzonych Klientów; realizujemy również umowy stałe związane z eksploatacją obiektów.

Finanse [ pokaż / ukryj ]

! Ceny naszych usług ustalamy w oparciu o negocjowane indywidualnie z Klientami stawki, narzuty i ceny.
! Usługi wykonujemy z materiałów własnych, nie pobieramy zaliczek, uzgadniamy dogodne dla Klientów terminy płatności.
! Nasza sytuacja finansowa jest stabilna. Realizację zleconych usług finansujemy ze środków własnych i kredytów odnawialnych we współpracy z ING Bankiem Śląskim S.A.
! Nie posiadamy zadłużenia u Dostawców, na rzecz Urzędów Skarbowych lub ZUS.

Zabezpieczenia [ pokaż / ukryj ]

! Na wykonane roboty udzielamy do 5 lat gwarancji.
! Na wypadek zdarzeń losowych związanych z realizacją udzielonych nam zleceń regularnie opłacamy w PZU S.A. polisę ubezpieczeniową OC na rzecz naszych Klientów (odpowiedzialność deliktowa/kontraktowa) do wysokości 200.000,00 zł. Na życzenie Klientów podnosimy kwotę ubezpieczenia na okres realizacji udzielonego zlecenia, lub ubezpieczamy osobno udzielone zlecenie.
! Dysponujemy pionem ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, personel techniczny posiadający certyfikaty bezpieczeństwa osobowego, kancelaria tajna).


Polecając nasze usługi załączam pozdrowienia

Jacek Konarski